Haberler

Anayasa Mahkemesi Kullanmama ile İlgili Maddeyi İptal Etti

9 Nisan 2014 tarihli karar ile Anayasa Mahkemesi, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 42/1- c maddesini iptal etti. Karar, İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından Anayasa Mahkemesi’nde açılan iptal davası akabinde verildi. 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname dava açmak için hukuki yararı olan herkesin, tescilden itibaren 5 yıl boyunca haklı sebep olmaksızın markanın kullanılmaması halinde söz konusu tescile karşı iptal davası açması hakkı vermektedir. Yerel Mahkeme, iç hukukun kullanılmayan markanın hükümsüzlüğüne izin vermesine rağmen uluslararası düzenlemelerin hükümsüzlüğü değil iptali öngördüğünü ifade ederek ilgili maddeyi Anayasa Mahkemesine taşıdı. İptal ve hükümsüzlük arasındaki en önemli fark, kararın etkisinin ne zaman başladığında ortaya çıkmaktadır: hükümsüzlükte hakkın sunduğu imkanlar tescilin yapıldığı tarihten itibaren ortadan kalkarken iptalde iptal kararının ilan edildiği tarihten başlar. Anayasa Mahkemesi mülkiyet hakkının kanun dışında bir yolla sınırlandırılamayacağını, bu nedenle, Kanun Hükmünde Kararnamelerin mülkiyet haklarını sınırlayamayacağını açıkladı. Yerel Mahkeme, bir markanın tescil edildiği tarihten itibaren iptal edilmesinin mülkiyet hakkının ciddi ihlali anlamına geldiği görüşündeydi. Anayasa Mahkemesi Yerel Mahkemenin bu yorumunu haklı buldu ve bu maddenin iptaline karar verdi. Karar sonrasında Türkiye’de kullanılmayan markaları artık 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42/1-c maddesi uyarınca hükümsüzlüğü mümkün değil. Ancak aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin kullanılmayan markaların iptal edilmesine izin veren 14. maddesi sebebiyle iptali ise halen mümkün.