Haberler

COVID-19 Tedbirleri Kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumu Nezdindeki İşlemlerde Sürelerin Hesaplanması

6769 Sayılı Sınai Mülkiye Kanun’da belirtilen ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından uygulanan süreler 13 Mart 2020 tarih itibariyle durmuştu. 30 Nisan 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 29 Nisan 2020 tarihli ve 2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu sürelerin durması 15 Haziran 2020 tarihine kadar uzatıldı. İlgili iki düzenleme sonrasında 6769 Sayılı Kanun’da düzenlenen ve daha önce işlemeye başlamış süreler dahil olmak üzere Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki işlemlere ilişkin uzatılmış sürelerin hesaplanma yöntemi şu şekilde olacak:

Başlangıç Tarihi Durma Öncesi Sona Erme Tarihi Uzatılmış Sona Erme Tarihi
13 Mart 2020 öncesi 13 Mart – 27 Mart 2020 arasında 30 Haziran 2020
13 Mart 2020 öncesi 28 Mart – 15 Haziran 2020 arasında 16 Haziran 2020 tarihine ilave edilecek 13 Mart 2020 tarihi itibariyle kalan süre (örneğin 13 Mart 2020 tarihine kadar 16 gün kalmış ise uzatılmış sona erme tarihi 02 Temmuz 2020)
13 Mart 2020 öncesi 15 Haziran 2020 ve sonrası Kanunda belirtilen veya Kurum tarafından verilen süreye ait durma öncesi sona erme tarihine 95 gün ilave edilecek
13 Mart – 15 Haziran 2020 arası 15 Haziran 2020 ve sonrası Başlangıcı 16 Haziran 2020 olmak üzere Kanun tarafından belirtilen veya Kurum tarafından verilen sona erme tarihinde (örneğin 27 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan bir marka başvurusuna itiraz süresi 16 Haziran 2020 tarihinde başlayıp 16 Ağustos 2020 tarihinde sona erecek)