...en fazla gelecek vaad eden değerinizi korumak üzere hizmet veriyoruz

Marka

Marka, bir teşebbüse ait mal ve hizmetleri diğer teşebbüslerin mal ve hizmetlerinden ayırt eden işarettir. Marka herhangi bir harf, kelime, isim, işaret, şekil, renk, ambalajın bir bölümü ya da bunların herhangi bir bileşimi dahil olmak üzere farklı şekillerde oluşturulabilir. Marka, bir teşebbüsü tanımlamak ve rakiplerinden ayırt etmekle imajını ve ürettiği ürünleri koruma altına alan kilit unsurdur. Marka tescili zorunlu olmamasına rağmen bir işareti marka olarak tescil ettirmek, tescilsiz marka hakkının ispatı riskli ve masraflı olduğundan her zaman dah makuldür. Ayrıca, tescil, firmaya önemli bir değer katar. Alimoğlu Oruç olarak müvekkillerimizin markalarını korumak için hizmet veriyoruz. Yabancı iş ortaklarımızla iş birliği içinde çalışarak müvekkillerimiz nerede korumaya ihtiyaç duyarsa orada hizmet sunuyoruz. Markaların korunmasını ile alakalı olarak sunduğumuz hizmetlerden bazıları şunlar:

– Rakipleri araştırma ve izlemeyi içeren takip hizmeti
– Tescil edilebilirlik araştırması
– Geçerlilik ve ihlal hakkında görüş
– İtiraz
– Yenileme
– Devir
– Lisanslama
– Markayla ilgili sözleşmeler
– İptal, hükümsüzlük, tecavüzün olmadığının tespiti dahil olmak üzere her tür hukuku ve ceza davaları
– Gümrüklerde el koymalar dahil baskınlar ve el koymalar

Tasarım

Tasarım bir ürünün çizgi, yapı, biçim, süsleme ya da diğer nitelikleri gibi çeşitli özellikleri anlamına gelir. Tasarım tescili, bir tasarım yeniyse ve özel bir niteliğe sahipse elde edilebilir. Çoklu tasarım tescili mümkündür. Bir tasarımın tescili, tasarım sahibine, başkalarının, tasarımı ya da tescil edilmiş tasarımın açık veya benzer taklidinin kullanımını önlemesine olanak sağlar. Yabancı iş ortaklarımızla iş birliği içinde çalışarak müvekkillerimiz nerede korumaya ihtiyaç duyarsa orada hizmet sunuyoruz. Tasarımların korunmasını ile alakalı olarak sunduğumuz hizmetlerden bazıları şunlar:

– Rakipleri araştırma ve izlemeyi içeren takip hizmeti
– Tescil edilebilirlik araştırması
– Geçerlilik ve ihlal hakkında görüş
– İtiraz
– Yenileme
– Devir
– Lisanslama
– Tasarımlarla ilgili sözleşmeler
– İptal, hükümsüzlük, tecavüzün olmadığının tespiti dahil olmak üzere her tür davalar
– Gümrüklerde el koymalar dahil baskınlar ve el koymalar

İnternet ve Alan Adları

İnternet ve Alan Adları

İnternet bugünün temel ticari iletişim aracı olarak baskın aktör olurken, alan adlarını, tescil ve koruma büyük önem taşımaktadır. Alan adları, ilk gelene “önce gelen alır” yöntemiyle tescil edilir. Alan adının bir başkası tarafından alınması veya ileride satılmak amacıyla kötü niyetli kişilerin benzer alan adlarını tescil etmesinden ya da ihlal eden kimselerden korumak için alan adının tescili çok önemlidir. Online dünyanın gelişimi ile paralel olarak internet ortamında marka, tasarım, telif hakları gibi hakların korunması devamlı takip ve etkin fikri mülkiyet yönetimini gerektirmektedir. Alimoğlu Oruç olarak sanal dünyada etkili fikri ve sınai mülkiyet koruması sunuyoruz. Bu alanda sunduğumuz hizmetlerden bazıları şunlar:

– Yeknesak Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözüm Süreçleri vasıtasıyla Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi dahil alternatif uyuşmazlık çözümü yollarında temsil
– Elektronik tespit,
– Çevrimiçi marka, tasarım ve telif hakkı ihlallerini izleme ve raporlama
-“.tr” uzantılı olanlar başta olmak üzere alan adı tescili
-Yenileme ve süre uzatım ücreti ödemesi
– Tecavüzün tespiti dahil olmak üzere her tür her tür hukuk ve ceza davası,

Diğer Fikri ve Sınai Mülkiyet Hizmetleri

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku ile yakından bağlantılı hukukun diğer alanlarında da müvekkillerimize mümkün olan en etkili çözüm yollarını sunuyoruz. Bu alanlardan bazıları şunlar
– Coğrafi İşaretler
– Islahçı Hakları
– Ticari sırlar
– Know-How
– Portföy denetimi ve raporlama (Due Diligence and IP Auditing)
– Faaliyet serbestliği araştrıması (Freedom to Operate)
– E-ticaret
– Haksız rekabet

Patent

Patent, belli bir süre için buluş sahibine verilen münhasır bir haktır. Patent tescili için ortaya çıkan buluşun yeni, buluş basamağını aşmış ve fiilen uygulanabilir olması gerekir. Patentlenebilir bir buluş, teknik olarak bir problemi çözen bir süreç ya da ürün olabilir. Tedavi yöntemleri, yazılım sistemleri, keşifler, bilimsel teoriler ve matematiksel yöntemler kural olarak patentlenemez. Tescil edilmiş patent, patent sahibine, patent sahibinin izni olmaksızın, başkalarının patentli buluşu yapmalarını, kullanmalarını, satışa sunmalarını, satmalarını, ihraç etmelerini ve ithal etmelerini önleme hakkı verir. Patent koruması elde etmek bir iş stratejisinin önemli bir aşaması olmakla birlikte elde edilen patentin ticari olarak etkin şekilde kullanılması ve pazarlanması en az buluşu gerçekleştirmek kadar önemlidir. Etkili patent koruması sağlamak ticari hedeflerin anlaşılmasını gerektirir. Yabancı iş ortaklarımızla iş birliği içinde çalışarak müvekkillerimiz nerede korumaya ihtiyaç duyarsa orada hizmet sunuyoruz. Etkin bir patent korunması ile alakalı olarak sunduğumuz hizmetlerden bazıları şunlar:

– Yenilik araştırması
– Geçerlilik ve ihlal hakkında görüş
– Uluslararası başvuruların Türkiye’ye girişi
– İtiraz
– Devir
– Lisanslama
– Patentle ilgili sözleşmeler
– İptal ve tecavüzün olmadığının tespiti dahil olmak üzere her tür davalar

Telif Hakkı

Telif hakkı, bir mülkiyet türüdür ve orijinal olduğu ve somut bir biçimde ifade edildiği müddetçe onu ortaya koyan kişiye verilen bir takım münhasır hakları içerir. Telif hakkındaki orijinallik, oluşturulan eserdeki özgün bir çabayı ifade eder. Telif hakkı sahibi, eserinin çoğaltılması, dağıtılması, işlenmesi ve icra edilmesi ya da sergilenmesi gibi konularda münhasır haklara sahiptir. Telif hakkıyla korunan belli tür eserlere tescilsiz koruma verilir. Yazılım programları, dijital ortam, veri tabanları, internet siteleri, müzik, kitaplar, resimler, fotoğraflar, reklamlar, mimarlık eserleri ve diğer telif hakkıyla korunan hususlar dahil çok sayıda konuda danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Telif hakkı ile ilgili olarak sunduğumuz hizmetlerden bazıları şunlar:

-Yazılımlar dahil olmak üzere eser tescili
– İhlaller hakkında görüş sunma
– Devir
– Lisanslama
– Eser ilgili sözleşmeler
– Tecavüzün olmadığının tespiti dahil olmak üzere her tür hukuku ve ceza davaları

Gümrüklerde Fikri ve Sınai Mülkiyet

Gümrüklerde Fikri ve Sınai Mülkiyet

Taklit ürünler piyasaya girmeden önce bu ürünleri yok etme ve ele geçirmede, müvekkillerimize önceden önlemler alarak yardım ediyoruz. Bu şekilde yalnızca orijinal ürünlerin satışındaki azalmayı önlemekle kalmıyor aynı zamanda hak sahibinin itibarının zarar görmesini de engellemiş oluyoruz. Türkiye’nin bulunduğu konum itibariyle bu korumanın ilk başladığı yer olan gümrüklerde aktif şekilde işlemler gerçekleştiriyoruz. Gümrüklerde fikri ve sınai mülkiyeti koruma ile ilgili sunduğumuz hizmetlerden bazıları şunlar:

– Hakkın Ticaret Bakanlığı Fikri ve Sınai Haklar Koruma Sistemi’ne tescili
– Gümrüklerde el koyma ve el konulan malları inceleme
– Taklit ürünlere karşı mahkemeden el koyma kararı alma
– Taklit ürünlerin imhası
– Kolaylaştırılmış imha
– Gümrük personelinin eğitimi

Yıllık Ücretler ve Yenilemeler

Tescil sonrasındaki süreçte marka ve tasarımlar için yenileme ücretlerinin, patentler için yıllık ücretlerin süresinde ödenmesi hayati öneme sahiptir. Süresinde ödenmeyen ücretler hak kaybına yol açar. Bu yüzden, yenileme ücretleri ile yıllık ücretleri ödemelerini takip etmek için özel yazılımımızı kullanıyoruz.

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle irtibata geçin.