...ticaretin en temel alanlarında hizmet sunuyoruz

Sözleşme Hukuku

Sözleşme hazırlamadaki bilgi ve deneyimlerimiz ile her tür ticari sözleşmenin müzakere edilmesi, hazırlanması ve son şeklinin verilmesi hususunda müvekkillerimize hizmet sunuyoruz. Yoğunlaştığımız sözleşme türleri şunlar:

– Gizlilik Sözleşmeleri
– Devir Sözleşmeleri
– Ortaklık Sözleşmeleri
– Hizmet Sözleşmeleri
– Franchise, Acentelik ve Dağıtım Sözleşmeleri
– Lisans Sözleşmeleri
– Finansal Kiralama Sözleşmeleri
– Satış sözleşmeleri
– Yazılım Geliştirme Sözleşmeleri

Şirketler Hukuku

Şirketin kuruluşundan yönetimine kadar şirketlerle ilgili konularda hizmet veriyoruz. Müvekkillerimizin özel ihtiyaçları doğrultusunda sözgelimi şirket muhasebecilerini, mali müşavirlerini, müvekkillerimizin danışmanlarını sürece dahil ediyoruz. Şu ana kadar müvekkillerimiz için yardımcı olduğumuz şirketle ilgili konuların bazı türlerinin örnekleri:

-Her türdeki şirket kurulumu
-Şirket Sözleşmesinde değişiklik
– Ortak Yatırımlar
– Birleşmeler ve satın almalar
– Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantıları
– İflas ve tasfiye
-Rekabet Hukuku

Yabancılar ve Yabancı Yatırımlar Hukuku

Türkiye’deki işletmelerini oluşturmaları için resmi düzenlemeler ve prosedürler nedeniyle Türkiye’de yatırım yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere hizmet veriyoruz. Ayrıca, müvekkillerimize Türkiye’nin her yerinde, doğrudan yabancı yatırım hükümlerine uyum sağlamaları konusunda yardım ediyoruz. Pratik ve güncel bilgilerle sizi müvekkillerimizi destekliyoruz. Şu ana kadar müvekkillerimiz için yardımcı olduğumuz yabancılar ve yabancı yatırımlar konularının bazıları şunlar:

-Uygulanabilirlik raporlarını, Özel Doğrudan Yabancı Yatırımları, Teknoloji Geliştirme Bölgelerini, Organize Sanayi Bölgelerini, Serbest Bölgeleri, istisnaları, teşvikleri içeren durum tespiti
– Türkiye’de şirket, şube, irtibat ofisi, acente ya da bayi kuruluşu
– Onaylar, lisanslar
– Teknoloji ve mal varlığı transferi
– Kısa dönem ve uzun dönem ikamet ve çalışma izinleri ve vatandaşlık başvuruları

İş Hukuku

İş hukukunun hemen hemen bütün alanlarında müvekkillerimize yardımcı oluyoruz. İş Hukuku alanında sunduğumuz hizmetlerden bazıları şunlar:

– İşe alım ve ikale sözleşmeleri
– Bireysel ve toplu işten çıkarma konuları
– Dış kaynak kullanımı
– Birleşmeler ve satın almalar
– Rekabet yasağı
– Çalışma koşullarında değişiklik
– Kıdem ve ihbar tazminatı ve sair alacakların tahsili

Gayrimenkul Hukuku

Bireysel yatırımcılara, ticaret ve sanayi geliştiricilere, yüklenicilere, alt yüklenicilere, borç olarak gayrimenkul finansmanı verenlere, satın alma, temlik, iktisadı kalkınma konularında hizmet sunuyoruz. Şu ana kadar müvekkillerimiz için yardımcı olduğumuz bazı gayrimenkul hukuku konuları şunlar:

– Gayrimenkul kiralanması, finansal kiralanması, edinilmesi, satışı
– İnşaat sözleşmeleri
– İmtiyazlar
– İş ortaklığı görüşmeleri ve sözleşmeleri

İcra ve İflas Hukuku

Alacak tahsilinde en uygun yolu en uygun maliyetle sağlayacak deneyimli bir ekibe sahibiz. Ayrıca borçlarınızın yapılandırılarak ödenmesi ve haksız takibe karşı da etkin hukuki tavsiyeler sunuyoruz. Bu alanda sunduğumuz hizmetlerden bazıları şunlar:

– İcra takibi ve haciz
– İtiraz, gecikmiş itiraz, şikâyet
– Satış ve tasfiye
Borç yapılandırması
– İflas ve tasfiye talepleri

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle irtibata geçin.